De AVG samengevat in 4 concrete stappen:

  • Analyseer: Breng de (privacygevoelige) gegevensstromen binnen de organisatie uitputtend in beeld. Wie heeft toegang tot welke gegevens?
  • Beheer: Zorg voor beleid, stel een duidelijke autorisatiematrix op basis van rollen en functies op.
  • Bescherm: Zorg voor awareness en data-encryptie, samenhangende en efficiënte procedures volgens Privacy by Design. Gebruik alleen veilige soft- en hardware en zorg voor gedegen data back-up en disaster recovery.
  • Rapporteer: Zorg voor transparantie over privacygevoelige gegevens, regel de toestemmingen goed en maak 'What-if' scenario's.

Onderwijs en de AVG

Omvangrijke verwerkingen en gevoelige persoonsgegevens vragen van onderwijsinstellingen dat ze regelgeving strikt naleven en daarover verantwoording kunnen afleggen aan de maatschappij en toezichthouders. Vanuit een gedegen kennis van het wettelijk kader en ruime ervaring met gegevensbescherming en governance in het onderwijs, ondersteunen wij bij onderzoek, inrichting, naleving en verantwoording.

Het is tijd om als school de regie te nemen en alle gegevensstromen op orde te krijgen èn dit te kunnen aantonen. Houd de regie over alle (leerling- en personeels) gegevens! Verantwoord omgaan met (privacygevoelige) gegevens is alleen niet iets van alleen de afdeling ICT maar vergt juist ook verandering in procedures, gedrag en discipline van de hele organisatie. DataRegie helpt uw organisatie en/of uw functionaris gegevensbescherming de juiste stappen te nemen.

Regie over gegevens

Beheersing van gegevens wordt steeds belangrijker. Gegevens van- en over leerlingen/studenten en medewerkers zijn onmisbaar voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Gegevens moeten betrouwbaar en beschikbaar zijn. Het invoeren en distribueren van gegevens moet efficiënt en tijdig gebeuren. En natuurlijk moet voor alle gegevens de vertrouwelijkheid worden gewaarborgd. Kortom: een juiste beheersing van de gegevens(stromen) en de daarbij behorende processen zijn voor uw organisatie van levensbelang! DataRegie helpt uw organisatie de gegevens te beheersen en de (werk)processen op de wensen van de organisatie af te stemmen.

DataRegie is een onafhankelijk adviesbureau, werkt transparant en geeft concreet en direct bruikbaar advies. Wij doen dat simpel en begrijpelijk voor alle betrokkenen.