Sinds 25 mei 2018 is de AVG is van kracht.

Schoolbesturen dienen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) er voor te zorgen dat de privacy van leerlingen/studenten en de medewerkers is gewaarborgd. Dit mag inmiddels genoegzaam bekend zijn.

Wij hebben hiertoe een 4-tal eenvoudige en gerichte producten ontwikkeld om uw organisatie versneld op weg te helpen met de AVG:

Quick Scan AVG

Onze Quick Scan AVG licht met een objectieve blik de organisatie door op het huidige privacy beleid, de hieraan verbonden procedures en de naleving hiervan. De uitkomst van de Quick Scan levert een onderbouwd inzicht hoe uw organisatie op dit moment ervoor staat ten opzichte van de eisen uit de AVG. Belangrijkste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden worden benoemd zodanig dat uw organisatie er direct mee aan de slag kan.

Indicatietarief: € 1.950 (excl. Btw)

Awareness training

‘Het grootste datalek zit tussen de stoel en het toetsenbord’. Met een interactieve èn leuke awareness training leren de deelnemers direct wat de gevaren van cybercrime zijn en worden oplossingen gegeven hoe privacygevoelige gegevens beter zijn te beschermen. Het geleerde is per direct in de dagelijkse praktijk te gebruiken. De juiste cyberskills zijn onmisbaar in 21e eeuwse vaardigheden!

Inhoud Awareness training:

  • Wat is privacy?
  • Hoe denkt een hacker?
  • Hoe (makkelijk) word je gehackt?
  • Wat zijn de (mogelijke) gevolgen?
  • Hoe kan je jezelf en de organisatie gemakkelijk beter beschermen?
  • Social engineering en phishing.
  • BYOD, en nu?
  • Leren, ervaren en doen!

Maximaal 15 deelnemers per sessie van ongeveer 2,5 - 3 uur.

Indicatietarief per sessie: € 500,- (excl. Btw)

Functionaris Gegevensbescherming

Onder de AVG dienen een aantal verplichte zaken geregeld te worden, onder meer het beheren van verschillende registers en het houden van zogenaamde gegevensbescherming effectbeoordelingen (GEB). Wij helpen uw FG (functionaris gegevensbescherming) -meestal als rol vanuit het taakbeleid aangesteld- met onze toolkit versneld op weg. Natuurlijk kunnen wij u verder ook adviseren over alle technische, procesmatige èn organisatorische aanpassingen die moeten worden gedaan om aan de AVG te voldoen. Gedurende een aantal dag(del)en adviseren wij u gericht welke stappen door de organisatie nog moeten worden genomen en helpen de FG een vliegende start te maken met sjablonen en voorbeelden zodat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden.


Indicatietarief € 2.500 (excl. Btw)

= 5 dagdelen van € 500 (excl. Btw)

Informatiemanagement

De AVG is geen last, maar een kans. De ICT van heel veel scholen is de afgelopen jaren organisch gegroeid en hebben daardoor een versplinterd IT-landschap. Hierdoor missen ze grip op data, tools, licenties, processen en kosten. De AVG dwingt om processen en de IT-infrastructuur opnieuw onder de loep te nemen.

Informatiebeveiliging en privacy moeten goed op elkaar zijn afgestemd in een gedegen informatiemanagement. Met de AVG zijn hiervoor een aantal duidelijke uitgangspunten gedefinieerd.

Binnen het onderwijs zijn er vele informatiestromen. Optimalisatie van informatiestromen levert aantoonbaar voordeel op draagt bij om aan de AVG te voldoen.

Benodigde inzet (tarief) sterk afhankelijk van diverse organisatie-afhankelijke factoren