De AVG samengevat in 4 concrete stappen:

  • Analyseer: Breng de (privacygevoelige) gegevensstromen binnen de organisatie uitputtend in beeld. Wie heeft toegang tot welke gegevens?
  • Beheer: Zorg voor beleid, stel een duidelijke autorisatiematrix op basis van rollen en functies op. Privacy by Design!
  • Bescherm: Zorg voor awareness en data-encryptie, samenhangende en efficiënte procedures volgens Privacy by Design. Gebruik alleen veilige soft- en hardware en zorg voor gedegen data back-up en disaster recovery.
  • Rapporteer: Zorg voor transparantie over privacygevoelige gegevens, regel de toestemmingen goed en maak 'What-if' scenario's.

Onderwijs en de AVG

De wetgeving rondom (de bescherming) van persoonsgegevens is veranderd. Vanaf mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verordening wordt meer dan ooit van elke school of onderwijsorganisatie gevraagd om aan te tonen dat de juiste organisatorische èn technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen.

Verantwoord omgaan met privacygevoelige gegevens is nu dus meer dan ooit noodzakelijk. Het is tijd om als school de regie te nemen en alle gegevensstromen op orde te krijgen èn dit te kunnen aantonen. Verantwoord omgaan met (privacygevoelige) gegevens is niet iets van alleen de afdeling ICT maar vergt juist ook verandering in procedures, gedrag en discipline. DataRegie helpt uw organisatie en uw functionaris gegevensbescherming de juiste stappen te nemen.

Regie over gegevens

Beheersing van gegevens wordt steeds belangrijker. Gegevens van- en over leerlingen/studenten, medewerkers zijn onmisbaar voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Gegevens moeten betrouwbaar en beschikbaar zijn. Het invoeren en distribueren van gegevens moet efficiënt en tijdig gebeuren. En natuurlijk moet voor alle gegevens de vertrouwelijkheid worden gewaarborgd. Kortom: een juiste beheersing van de gegevens(stromen) en de daarbij behorende processen zijn voor uw organisatie van levensbelang! DataRegie helpt uw organisatie de gegevens te beheersen en de (werk)processen op de wensen van de organisatie af te stemmen.

DataRegie is een onafhankelijk adviesbureau, werkt transparant en geeft concreet en direct bruikbaar advies. Wij doen dat simpel en begrijpelijk voor alle betrokkenen.