Efficiëntie door éénmalige gegevensinvoer

Scholen hebben altijd zeer veel mutaties in de administratie.

Helaas koppelen lang niet alle ICT systemen met elkaar en moeten de verschillende mutaties veelal op verschillende plaatsen volledig of deels handmatig worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld de leerlingregistratie- en volgsystemen, de Electronische leeromgeving, de roosterapplicatie, de centrale ICT systemen zoals de mail en niet te vergeten de vele 'losse' educatieve applicaties.

Het op orde houden van deze systemen en licenties kost veel tijd en geld en is zeer foutgevoelig.

Door diverse systemen te koppelen wordt de integriteit, de authenticiteit en de beschikbaarheid van gegevens gewaarborgd.

Een dergelijke transitie raakt echter vele administratieve werkprocessen en maar zorgt ervoor dat de organisatie de regie neemt op de gegevensstromen.

DataRegie helpt uw organisatie met beleidsvorming, procesoptimalisatie en implementatie om een efficiënte en eenmalige gegevensinvoer en verwerking op te zetten en succesvol in de organisatie door te voeren!

Gegevensbeveiliging

De wet geeft aan dat privacygevoelige gegevens ‘conform de stand der techniek’ dienen te worden beveiligd. In het onderwijs is het gebruiken maken van 'Modelgebruikersovereenkomsten' en straks de zgn. 'KetenID' voor leerlinggegevens niet genoeg. Duidelijke afspraken, procedures en afstemming met leveranciers en ketenpartners zijn onder de AVG nog veel belangrijker.

Welke technische oplossingen en procedures zijn nodig en passen het beste bij uw organisatie? Niet elk beveiligingssysteem of standaard procedure is immers voor uw organisatie geschikt.

DataRegie helpt u om de juiste keuze te maken voor de oplossing die in uw organisatie past en helpt met de procedures, werkwijzen en uiteindelijk de acceptatie van de oplossing in uw organisatie.

Natuurlijk is techniek belangrijk maar de 'awarness' in de organisatie met betrekking tot privacy is wellicht nog belangrijker. Het grootste gevaar zit immers tussen de stoel en het toetsenbord! DataRegie helpt met awareness trainingen voor uw medewerkers.

Kortom, DataRegie helpt uw organisatie met beleidsvorming, procesoptimalisatie en implementatie om ècht werk te maken van het veilig werken met privacygevoelige gegevens!