Interim management en advies binnen het onderwijs

Onze interim managers hebben ruime ervaring op het gebied van kwaliteitszorg, bedrijfsvoering, informatiemanagement en ICT binnen diverse onderwijsorganisaties.

Het (verder) helpen doorontwikkelen van een solide stelsel van kwaliteitszorgwaliteistzorg is niet alleen noodzakelijk op schoolniveau, maar ook op bestuursniveau. Bijvoorbeeld zorgen dat BKA aan SKA is verbonden en vice versa. DataRegie kan helpen zicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs.

Ook op het gebied van ICT en bedrijfsvoering binnen onderwijsorganisaties levert DataRegie advies, helpt met procesoptimalisatie, implementatie- en projectbegeleiding DataRegie helpt u met (weer verkrijgen) en het houden van de regie! 

'Een ICT-organisatie binnen het onderwijs moet zich alleen bezig houden met onderwijs-specifieke en locatie-gebonden zaken'.

'Wanneer het gaat om privacygevoelige gegevens, is voorkomen beter dan genezen...'

Zelf de regie nemen over uw ICT !

De 6 eigenschappen van gegevens

Vertrouwelijkheid; wie kan er bij en hoe voorkom je dat gegevens niet bij onbevoegden terecht komen?

Bezit of controle; bij wie liggen de gegevens (van wie is de cloud?) en is het eigenaarschap, het (mede)gebruik en de verantwoordelijkheid geregeld?

Integriteit; zijn de gegevens volledig en is de samenhang gewaarborgd?

Authenticiteit; zijn de gegevens betrouwbaar en is de bron te verifiëren?

Beschikbaarheid; zijn de gegevens (geordend) te verkrijgen en op het juiste moment beschikbaar?

Bruikbaarheid; geven de gegevens wel de gewenste informatie?