Advies, procesoptimalisatie, implementatie en projectbegeleiding voor onderwijs op het gebied van ICT.


'Een ICT organisatie binnen het onderwijs moet zich alleen bezig houden met onderwijs-specifieke en locatie-gebonden zaken.


'Wanneer het gaat om privacygevoelige gegevens, is voorkomen beter dan genezen...'

Interim management en advies

- voor Onderwijs en ICT. Wij hebben ruime ervaring binnen het PO, VO, SBO, SO en VSO.


AVG:

-hulp en advies door een ervaren functionaris gegevensbescherming met veel praktische informatie en toepassing van de AVG binnen het onderwijs.

Wij helpen bijvoorbeeld met een Quickscan, awareness trainingen, maar ook met beleidsvorming, procesoptimalisatie en implementatie.

DataRegie zorgt dat u ècht de regie over de gegevens krijgt en behoudt!

Zelf de regie nemen over gegevens


De 6 eigenschappen van gegevens


Vertrouwelijkheid; wie kan er bij en hoe voorkom je dat gegevens niet bij onbevoegden terecht komen?

Bezit of controle; bij wie liggen de gegevens (van wie is de cloud?) en is het eigenaarschap, het (mede)gebruik en de verantwoordelijkheid geregeld?

Integriteit; zijn de gegevens volledig en is de samenhang gewaarborgd?

Authenticiteit; zijn de gegevens betrouwbaar en is de bron te verifiëren?

Beschikbaarheid; zijn de gegevens (geordend) te verkrijgen en op het juiste moment beschikbaar?

Bruikbaarheid; geven de gegevens wel de gewenste informatie?