Advies, procesoptimalisatie, implementatie en projectbegeleiding voor zorg en onderwijs op het gebied van (privacygevoelige) gegevens.

'Wanneer het gaat om privacygevoelige gegevens, is voorkomen beter dan genezen...'

Procesoptimalisatie

DataRegie levert advies, implementeert en begeleidt u naar efficiënt en veilig gebruik van (privacygevoelige) gegevens en werkprocessen. Dit doen wij voor zorg- en onderwijsinstellingen.

Privacy en informatie bescherming

Gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), spelen gegevensbeheersing en gegevensbeveiliging een cruciale rol.

DataRegie helpt u met een Quickscan, awareness trainingen en beleidsvorming, procesoptimalisatie en implementatie en zorgt dat u ècht de regie over de gegevens krijgt en behoudt!

Zelf de regie nemen over gegevens


De 6 eigenschappen van gegevens


Vertrouwelijkheid; wie kan er bij en hoe voorkom je dat gegevens niet bij onbevoegden terecht komen?

Bezit of controle; bij wie liggen de gegevens (van wie is de cloud?) en is het eigenaarschap, het (mede)gebruik en de verantwoordelijkheid geregeld?

Integriteit; zijn de gegevens volledig en is de samenhang gewaarborgd?

Authenticiteit; zijn de gegevens betrouwbaar en is de bron te verifiëren?

Beschikbaarheid; zijn de gegevens (geordend) te verkrijgen en op het juiste moment beschikbaar?

Bruikbaarheid; geven de gegevens wel de gewenste informatie?